Chrzest


Sakrament Chrztu świętego  udzielany jest w pierwszą i  trzecią niedzielę każdego miesiąca. 


Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej, przedstawiając:


- metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka

- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

- zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania).


Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.


Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:


- osoby żyjące w związkach niesakramentalnych

- nie przystępujący do sakramentów świętych

- nie uczęszczający na lekcje religii (dotyczy młodzieży szkolnej)

- publiczni gorszyciele


Zgłoszenie dziecka do chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej przez przynajmniej jednego rodzica przedstawiając ww dokumenty.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
26 sierpnia 2019

(238. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXI Tydzień zwykły
Rok C, I
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Zegar