Chrzest


Sakrament Chrztu świętego  udzielany jest w pierwszą i  trzecią niedzielę każdego miesiąca. 


Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej, przedstawiając:


- metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka

- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

- zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania).


Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.


Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:


- osoby żyjące w związkach niesakramentalnych

- nie przystępujący do sakramentów świętych

- nie uczęszczający na lekcje religii (dotyczy młodzieży szkolnej)

- publiczni gorszyciele


Zgłoszenie dziecka do chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej przez przynajmniej jednego rodzica przedstawiając ww dokumenty.

Dzisiaj jest

środa,
17 sierpnia 2022

(229. dzień roku)

Święta

Środa, XX Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Jacka, prezb.

Zegar